Cykliczne spotkania warsztatowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nawiązując do tradycji z początków istnienia naszego stowarzyszenia od dnia 1 kwietnia br. wracamy do cyklicznych spotkań członków.
Spotkania będą sie odbywały w studio znajdującym się w GOK w Choroszczy co dwa tygodnie w środy począwszy od ww. daty. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniach połączonych z warsztatami.\r\n \r\n
Jak niektórzy pamiętają spotkania cykliczne dawały duże możliwości pogłębiania wiedzy i z pewnością rozwijały umiejętności i kreatywność. Wszyscy wynosiliśmy ze spotkań duży zasób wiedzy, a dodatkowo powstawało wiele ciekawych zdjęć, z czego dumni byliśmy my jako fotografowie i modelki, które mogły sie pochwalić wyjątkowymi zdjęciami.

\r\n

Dlatego też wracamy do dobrych rozwiązań i liczymy na frekfencję i zaangażowanie dla dobra nas wszystkich.